"Żądania Kasperczaka zamknęły drogę negocjacjom"

4 listopada br. Wisła Kraków SSA definitywnie zakończyła rozmowy na temat objęcia stanowiska trenera przez pana Henryka Kasperczaka.

Wisła Kraków SSA uzależniała możliwość dalszej współpracy z panem Henrykiem Kasperczakiem od akceptacji przez trenera następujących warunków nowego kontraktu (lub aneksu zmieniającego warunki umowy z marca 2002 r.).

Reklama

Trener zespołu nie będzie prowadził działalności menedżerskiej lub ingerował w politykę transferową Wisła Kraków SSA. Klub będzie miał możliwość rozwiązania umowy o współpracy w przypadku nie zrealizowania przez trenera celów sportowych Wisły Kraków, jakimi są zdobycie tytułu mistrza Polski lub awans do fazy grupowej Pucharu UEFA

27 października 2005 odbyło się w Krakowie spotkanie przedstawicieli klubu z p. Henrykiem Kasperczakiem. Jednym z negocjatorów uczestniczących w spotkaniu był pan Bogusław Cupiał, przewodniczący Rady Nadzorczej Tele-Fonika Kable SA, będącej właścicielem sportowej spółki akcyjnej. Podczas spotkania pan Henryk Kasperczak zaakceptował wymagania przedstawione przez przedstawicieli klubu. Jednocześnie nie zgłaszał jakichkolwiek oczekiwań lub warunków uzależniających zawarcie ewentualnej umowy o współpracy w myśl uzgodnionych zasad.

"Spotkaliśmy się 27 października. W trakcie tego spotkania zostały ustalone warunki ewentualnej współpracy: rezygnacja przez Henryka Kasperczaka z usług menadżerskich a poświęcenie się wyłącznie pracy na boiska, a jako minimum tytuł mistrza Polski i awans do fazy grupowej Pucharu UEFA. Te ustalenia zostały przyjęte przez Henryka Kasperczaka i wydawało mi się że wszystko jest na dobrej drodze. Od tego momentu dalszą inicjatywę przejęli prawnicy, którzy mieli skonstruować nowy kontrakt, bo takie było życzenie pana Kasperczaka" - mówi uczestniczący w negocjacjach Ludwik Miętta-Mikołajewicz, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wisła Kraków SSA - "Na tym spotkaniu ze strony pana Henryka Kasperczaka nie padły żądania, które później zostały zapisane w przesłanym 4 listopada do klubu projekcie warunków kontraktu".

Po spotkaniu 27 października 2005 opracowanie nowego kontraktu pomiędzy Wisła Kraków SSA a panem Henrykiem Kasperczakiem strony powierzyły reprezentującym je kancelariom prawnym. Treść dokumentu nowego kontraktu była przygotowywana przez kancelarię reprezentującą pana Henryka Kasperczaka. W okresie od 31 października 2005 trwały spotkania robocze i rozmowy pełnomocników prawnych stron. Ostatecznie w piątek 4 listopada br. w godzinach wieczornych Wisła Kraków SSA otrzymała od pełnomocnika pana Henryka Kasperczaka - przesłany pocztą e-mail - projekt dodatkowych zapisów kontraktowych zawierający warunki bezwzględnie oczekiwane przez pana Henryka Kasperczaka.

Przesłany projekt - obok zapisu o bezwzględnym odsunięciu trenera od polityki transferowej klubu - narzucał Wiśle w każdym okresie transferowym konieczność pozyskiwania do klubu aktualnych reprezentantów Polski lub krajów uczestniczących w rozgrywkach finałowych mistrzostw świata lub mistrzostw Europy. W przypadku gdyby klub nie zrealizował tych wymagań (np. ze względu na niekorzystne warunki finansowe takich transferów), Henryk Kasperczak miałby możliwość odstąpienia od umowy "w każdym czasie", a Wisła musiałby jednorazowo wypłacić na rzecz trenera kwotę stanowiąca równowartość sumy miesięcznego wynagrodzenia brutto pozostającego do dnia 30 czerwca 2008.

W odpowiedzi na oczekiwania Wisły dotyczące realizacji przez trenera celów sportowych, Henryk Kasperczak oczekiwał, by w przypadku uzyskania w trakcie sezonu 2006/2007 awansu do rozgrywek grupowych Pucharu UEFA umowa o współpracy została z nim przedłużona o kolejne 3 lata, czyli do 30 czerwca 2011. Jeśli klub nie spełniłby tego warunku, musiałby wypłacić trenerowi jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 100 000 euro.

Oczekiwaniem minimum, jakie stawiane jest przed wszystkimi kandydatami na stanowisko trenera Wisły Kraków, jest osiągnięcie tytułu mistrza Polski. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku nie zdobycia tytułu mistrza Polski budżet klubu zostanie pomniejszony o wartość premii mistrzowskiej PZPN oraz wynikającej z umów sponsorskich. Tymczasem nadesłany projekt warunków umowy przewidywał, że w przypadku nie uzyskania przez Wisłę Kraków tytułu mistrza Polski dopiero na koniec sezonu 2006/2007, strony będą mogły rozwiązać umowę: pod warunkiem wypłaty na rzecz Henryka Kasperczaka odszkodowania w wysokości połowy wynagrodzenia pozostającego do końca trwania umowy, czyli czerwca 2008.

Warunki przedstawione 4 listopada br. przez pełnomocników pana Henryka Kasperczaka spowodowały, że rozmowy zostały zakończone. "Naszym obowiązkiem jest ochrona interesów klubu. Żądania postawione przez Henryka Kasperczaka zamknęły drogę do dalszych negocjacji. Wyczerpaliśmy możliwości osiągnięcia porozumienia" - powiedział Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy Wisła Kraków SSA.

"Intensywnie przygotowujemy się do zbliżającego się sezonu transferowego, kontynuujemy rozmowy z kandydatami do objęcia stanowiska szkoleniowca zespołu z innymi kandydatami. Sprawą pana Kasperczaka będą zajmować się wyłącznie nasi prawnicy, którzy są gotowi do ewentualnych rozmów ale wyłącznie na temat warunków rozwiązania łączącego nas kontraktu zawartego w marcu 2002 roku" - stwierdził rzecznik prasowy..

Dowiedz się więcej na temat: stanowiska | UEFA | klub | kasperczak | Wisła | Henryk Kasperczak | Wisła Kraków

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje