G4 jednak bojkotuje!

Amica Wronki, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków wstrzymały wdrożenie umowy sponsorskiej na terenie swoich stadionów.

Kluby te, umownie nazwane G4 wydały w piątek wieczorem oświadczenie, które prezentujemy poniżej.

Reklama

Oświadczenie G4

W imieniu Sportowych Spółek Akcyjnych Amica Wronki, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków, w związku z zaistniałymi w ostatnim czasie wydarzeniami związanymi z bezprawnym rozporządzaniem przez PZPN prawami majątkowymi, reklamowymi i medialnymi do rozgrywek ligowych, pragniemy wyrazić nasze największe zaniepokojenie i dezaprobatę dla prowadzonych przez PZPN w tym zakresie działań.

Mimo wielokrotnych próśb z naszej strony kierowanych do PZPN, do dnia wczorajszego nie otrzymaliśmy treści podpisanej umowy z PZPN, mimo zgody PTK Centertel na przekazanie jej treści do wiadomości Klubów Ekstraklasy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy z PZPN żadnej oficjalnej informacji odnośnie podziału wynagrodzenia dla Klubów w związku z realizacją umowy o sponsoring Ekstraklasy mimo, że nasze Kluby poniosły już z tego tytułu określone koszty. Kluby nie otrzymały także żadnej informacji odnośnie szczegółowego zakresu koordynacji realizacji umowy przez Sportfive, związanego z tym wynagrodzenia, oraz zwrotu kosztów dla tej Spółki za prowadzoną koordynację. Nie uzyskaliśmy także informacji na temat sensowności udziału pośrednika przy zawieraniu i koordynowaniu tej umowy. Nie uzyskaliśmy także informacji na temat rozdysponowania środkami przekazanymi przez Canal+ w związku z poprzednio obowiązującą umową.

Brak wyżej opisanych informacji uniemożliwia nam akceptację warunków umowy z PTK Centertel i zmusił nas do podjęcia decyzji o wstrzymaniu wdrożenia umowy przez nasze Kluby na terenie naszych stadionów, o czym poinformowaliśmy PZPN w dniu wczorajszym.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że podjęte przez nas działania nie są wymierzone przeciwko sponsorowi ligi - spółce PTK Centertel. Ubolewamy, że PZPN w treści umowy sponsoringu wprowadził PTK Centertel w błąd, deklarując, iż jest wyłącznym i jedynym właścicielem pierwotnych i wyłącznych praw majątkowych oraz marketingowych związanych z prowadzonymi przez PZPN rozgrywkami ligowymi. W rzeczywistości bowiem, prawa te przysługują zarówno PZPN, jak i uczestniczącym w tych rozgrywkach Klubom. Wynika to zarówno z norm powszechnie obowiązującego prawa jak i regulacji prawnych UEFA oraz FIFA. Oznacza to w konsekwencji, iż umowy zawarte bez zgody Klubów są wobec nich bezskuteczne i nie wywołują skutków prawnych. W związku z tym, wyrażamy dezaprobatę dla dotychczasowych działań PZPN, który podpisując bez zgody Klubów umowę z PTK Centertel, nie tylko naruszył prawa majątkowe i marketingowe naszych Klubów związane z udziałem w rozgrywkach ligowych, ale również wprowadził w błąd sponsora Ekstraklasy.

Uważamy, że dla dobra polskiej piłki oraz ochrony interesów sponsora Ekstraklasy konieczne jest jak najszybsze rozwiązanie tych kwestii z poszanowaniem praw podmiotowych klubów, oraz powszechnie przyjętymi standardami etycznymi obowiązującymi w biznesie.

Z wyrazami szacunku,

Amica Sport SSA

Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski SSA

KP Legia Warszawa SSA

Wisła Kraków SSA

Reklama

Reklama

Reklama