Oświadczenie PZPN w sprawie Żurawski kontra TP SA

W związku z publikacjami prasowymi przedstawiającymi w sposób tendencyjny okoliczności związane z wytoczeniem firmie Telekomunikacja Polska SA procesu cywilnego przez kancelarię prawną reprezentującą Macieja Żurawskiego, Polski Związek Piłki Nożnej oświadcza, że zarzuty o bezprawne wykorzystanie przez Głównego Sponsora Polskiej Reprezentacji Piłkarskiej wizerunku obecnego kapitana drużyny narodowej są całkowicie bezpodstawne, a wszelkie działania Telekomunikacji Polskiej SA oraz PZPN w tym przedmiocie pozostają w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawnymi zapisanymi w sposób jednoznaczny w Ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz Statucie PZPN.

Poniżej przedstawiamy fakty uzasadniające powyższe stanowisko. Na skutek pojawiających się w niektórych dyscyplinach sportu sporów między członkami kadry narodowej, a polskimi związkami sportowymi w zakresie komercyjnego wykorzystania praw marketingowych i wizerunku zawodnika art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zmian) nałożył na członka kadry narodowej obowiązek udostępnienia, na zasadach wyłączności swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu. Narodowa federacja uprawniona jest z kolei do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danej dyscyplinie sportu. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu komentowanej ustawy, wskazane przepisy mają na celu zabezpieczenie interesów właściwego polskiego związku sportowego w zakresie dotyczącym wykorzystania wizerunku zawodnika ? członka kadry narodowej oraz ułatwiają realizację przez dany Związek zadań wynikających z cyt. ustawy związanych z reprezentowaniem sportu polskiego na arenie międzynarodowej.

Reklama

8 grudnia 2001 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN przyjęło treść par. 14 ust. 2 Statutu Związku, w świetle którego wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych oraz osoby wchodzące w skład sztabu szkoleniowo-medycznego w/w reprezentacji zobowiązani są z chwilą powołania lub nominacji do nich przestrzegać bezwzględnie praw reklamowych i marketingowych FIFA, UEFA i PZPN w zakresie ekspozycji nazw, logo, znaków handlowych i reklamowych należących do tych organizacji, ich sponsorów i partnerów sprzętowych, a także udostępniać własny wizerunek, nazwisko, pseudonim, podobiznę i inne prawa osobiste dla celów promocyjnych i marketingowych. Powyższy przepis został zaakceptowany przez organ nadzorujący PZPN oraz sąd rejestrowy. Przedmiotowe rozwiązanie (z par. 14 ) zachowane zostało bez zmian w kolejnych wersjach Statutu PZPN z 2004, 2005 i 2007 roku. Jest ono zgodne z treścią art. 71 Statutu FIFA przyznającego narodowym federacjom piłkarskim uprawnienia do wykorzystywania praw autorskich oraz praw z zakresu własności intelektualnej. Także art. 77 Statutu Wzorcowego FIFA, na bazie którego konstruowane były zmiany do Statutu PZPN przyjęte w dniach 27 października 2006 roku i 7 stycznia 2007 roku, upoważnia krajowe związki piłkarskie do wprowadzenia takich regulacji statutowych.

Wynikający z cyt. wyżej przepisów obowiązek udostępniania przez reprezentantów kraju swojego wizerunku w celach marketingowych i odpowiadające temu prawo polskiego związku sportowego do wykorzystania przedmiotowego wizerunku do swoich celów gospodarczych upoważnia Głównego Sponsora Reprezentacji Polski, jakim jest Telekomunikacja Polska S.A. do prowadzenie - na zasadach przewidzianych odrębną umową sponsorską - akcji promocyjnych i marketingowych. Powyższe świadczenia oparte są na zasadzie wzajemności. Reprezentanci Polski otrzymują od PZPN nagrody finansowe i rzeczowe za udział w zgrupowaniach oraz meczach. Przekazywane na ich rzecz sumy pieniężne obejmują m.in. wszelkie świadczenia reklamowe wynikające z zawartych przez PZPN umów (kwestia ta została uregulowana m.in. w uchwale nr 9/61 z 26 kwietnia 2004 roku). Ponadto w przypadku awansu do turniejów finałowych wypłacane są piłkarzom wysokie premie. Należy dodać, że wszelkie działania Telekomunikacji Polskiej z zawodnikami realizowane są w sposób profesjonalny, zawsze z dołożeniem najwyższej staranności i dbałością o dobro zawodników i całej reprezentacji.

W tej sytuacji zawodnicy nie powinni podważać swoich obowiązków marketingowych w stosunku do głównego sponsora reprezentacji, ani tym bardziej kwestionować obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i statutowych na drodze sądowej. W najbliższych dniach PZPN przystąpi do sprawy z powództwa pełnomocnika zawodnika Macieja Żurawskiego przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

***

PZPN i Telekomunikacja Polska SA współpracują od pięciu lat. Współpraca ta obejmuje nie tylko wspieranie pierwszej reprezentacji, ale znacznie szerszy zakres działań promujących polski futbol. Ze środków przekazywanych przez TP finansowany jest m.in. jeden z największych w Europie turniejów dziecięcych - Puchar TP im. Marka Wielgusa. Nasz sponsor wspiera również reprezentacje juniorskie i młodzieżowe. TP jest także partnerem polsko - ukraińskiej oferty organizacji ME w 2012 roku.

Dowiedz się więcej na temat: FIFA | kadry | telekomunikacja | Orange Polska S.A. | Żurawski | oświadczenie | PZPN

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje