Wniosek Szczakowianki odrzucony

Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił wniosek Garbarni - Szczakowianki Jaworzno o wydanie postanowienia zabezpieczającego, które skutkowałoby koniecznością wykonania przez PZPN wyroku Trybunału Arbitrażowego ds Sportu przy PKOl. z 19 grudnia 2003 roku.

- Decyzja ta jest sprawiedliwa i satysfakcjonująca, zgodna z wyrażanym wielokrotnie stanowiskiem Związku w tej sprawie - powiedział Prezes PZPN Michał Listkiewicz.

Reklama

Sąd oddalił również wnioski Grzegorza Miłkowskiego, Marka Zawady, Macieja Krzętowskiego i Macieja Lewny o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie skargi PZPN na orzeczenie sądu polubownego, jakim jest Trybunał Arbitrażowy ds Sportu.

Dowiedz się więcej na temat: PZPN

Reklama

Reklama

Reklama